Для українських пацієнтів, які перенесли органну трансплантацію та є біженцями в Польщі


У зв’язку з агресією російської федерації величезна кількість громадян України стали біженцями в Польщі. Серед них можуть бути пацієнти після органної трансплантації. У цих людей відсутність спеціальних ліків та посттрансплантаційного ведення можуть призвести до погіршення функціонування або навіть втрати трансплантованого органу.
У Польщі існує багато трансплантаційних центрів у великих містах та при медичних університетах. Від імені Польського трансплантаційного товариства повідомляємо, що ці центри можуть забезпечувати посттрансплантаційне ведення українських пацієнтів після трансплантації органів.
Адреси таких центрів можна знайти за посиланням:
http://www.poltransplant.org.pl/nerka.html


від імені Польського трансплантаційного товариства
проф. Alicja Dębska-Ślizień
Президент Польського трансплантаційного товариства

Do ukraińskich pacjentów po przeszczepieniu narządów – uchodźców w Polsce


W związku z agresją Federacji Rosyjskiej ogromna liczba obywateli Ukrainy jako uchodźcy znaleźli się w Polsce. Wśród nich mogą być osoby po przeszczepieniu narządów. Dla tych osób brak dostępu do leków i specjalistycznej opieki transplantologicznej może skutkować pogorszeniem czynności czy nawet utratą przeszczepu.
W Polsce istnieje wiele ośrodków transplantacyjnych we wszystkich głównych miastach i Uczelniach medycznych. W imieniu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego informujemy, że ośrodki te są gotowe objąć opieką pacjentów ukraińskich po przeszczepieniu.
Adresy tych ośrodków można znaleźć pod adresem
http://www.poltransplant.org.pl/nerka.html


w imieniu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
Prof. Alicja Dębska-Ślizień
Prezes PTT

To Ukrainian patients after organ transplantation – refugees in Poland


In connection with the aggression of the Russian Federation, a huge number of Ukrainian citizens as refugees found themselves in Poland. Among them may be people after organ transplantation. For these people, the lack of access to medicines and specialized transplant care may result in worsening of function or even loss of transplantation.
In Poland, there are many transplant centers in all major cities and medical universities. On behalf of the Polish Transplantation Society, we would like to inform you that these centers are ready to take care of Ukrainian patients after transplantation.
The addresses of these centers can be found at
http://www.poltransplant.org.pl/nerka.html


on behalf of the Polish Transplantation Society
Prof. Alicja Dębska-Ślizień
President of PTT