Na stronie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant" znalazły się następujące informacje dotyczące postępowania związengo z pandemiązakażeniem wirusem SARS-CoV-2:

32pdfStanowisko Poltransplantu dotyczące wykorzystania narządów, tkanek i komórek innych niż komórki krwiotwórcze do przeszczepienia w związku z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 (05.05.2020r.)

32pdfKoronawirus SARS-CoV-2 - Ankieta potencjalnego zmarłego dawcy narządów i tkanek (05.05.2020r.)

icons8 pdf 16 Zalecenia związane z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 dla pacjentów po transplantacjach narządowych zatwierdzone przez Prof. dr hab. med. Lecha Cierpkę, konsultanta krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej

icons8 pdf 16 17.03.2020 Pismo konsultanta krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej profesora Lecha Cierpki do konsultantów wojewódzkich: w sprawie wykonywania transplantacji narządowych w czasie pandemii SARS-CoV-2.

icons8 pdf 16 23.03.2020 Stanowisko Poltransplantu dotyczące wykorzystania narządów, tkanek i komórek innych niż komórki krwiotwórcze do przeszczepienia w związku z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2

icons8 pdf 16 Stanowisko Poltransplantu dotyczące wykorzystania narządów, tkanek i komórek innych niż komórki krwiotwórcze do przeszczepienia w związku z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 (15.03.2020)

32pdf Stanowisko Poltransplantu w sprawie wykorzystania narządów i tkanek do przeszczepienia od dawców ze stwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (choroba COVID-19) lub z podejrzeniem takiego zakażenia (12.03.2020)

32pdfAktualizacja: Koronawirus SARS-CoV-2: Ankieta potencjalnego zmarłego dawcy narządów i tkanek (12.03.2020) (15.03.2020)