Aktualności

Ruszyła kampania edukacyjna w zakresie promocji idei dawstwa i transplantacji – „Daj życie- program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim”.

 

 

Для українських пацієнтів, які перенесли органну трансплантацію та є біженцями в Польщі


У зв’язку з агресією російської федерації величезна кількість громадян України стали біженцями в Польщі. Серед них можуть бути пацієнти після органної трансплантації. У цих людей відсутність спеціальних ліків та посттрансплантаційного ведення можуть призвести до погіршення функціонування або навіть втрати трансплантованого органу.
У Польщі існує багато трансплантаційних центрів у великих містах та при медичних університетах. Від імені Польського трансплантаційного товариства повідомляємо, що ці центри можуть забезпечувати посттрансплантаційне ведення українських пацієнтів після трансплантації органів.
Адреси таких центрів можна знайти за посиланням:
http://www.poltransplant.org.pl/nerka.html


від імені Польського трансплантаційного товариства
проф. Alicja Dębska-Ślizień
Президент Польського трансплантаційного товариства

Zalecenia dotyczące leczenie immunosupresyjnego u biorców narządów unaczynionych Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

W ramach 12. edycji konferencji „Polityka lekowa” odbyła się debata poświęcona problemom medycznym i organizacyjnym polskiej transplantologii oraz wyzwaniom klinicznym, prawnym i etycznym związanym z procedurą transplantacyjną.

 • Czy w Polsce ilość wykonywanych przeszczepień zaspokaja istniejące potrzeby?
 • Jak pandemia wpłynęła na sytuację medycyny transplantacyjnej w naszym kraju?
 • Skąd wynika zaskakujący wzrost liczby transplantacji serca i płuc w ciągu ostatnich dwóch lat?
 • Jakie korzyści niosą za sobą przeszczepy nerek od żywych dawców?


To tylko niektóre pytania, na które odpowiadali eksperci podczas debaty odbywającej się w ramach 12. edycji konferencji „Polityka lekowa”.

Transplantacje wciąż zbyt rzadko ratują życie

Źródło: Puls Medycyny
https://pulsmedycyny.pl/transplantacje-wciaz-zbyt-rzadko-ratuja-zycie-1134853

Transplantologia w 2021 roku. Jak utrzymać aktywność pomimo pandemii?

LIST OTWARTY

My, transplantolodzy i osoby reprezentujące inne dziedziny nauki związane z medycyną transplantacyjną, wyrażamy sprzeciw co do treści niektórych programów telewizyjnych i publikacji prasowych, w których poruszane jest zagadnienie pobierania od osób zmarłych narządów do transplantacji. Szczególnie niepokoi nas fakt, że treści podważające ideę transplantacji i negujące wiedzę medyczną w zakresie rozpoznawania śmierci mózgu pojawiają się w mediach internetowych o zasięgu ogólnokrajowym, jak również w telewizji publicznej, kształtującej opinie i postawy obywateli. Idea przeszczepiania narządów jest niezwykle szlachetna i ma na celu ratowanie życia. Działania podejmowane przez osoby w nią zaangażowane mają na celu pomoc chorym, którzy bez przeszczepienia narządu nie mają szans na przeżycie lub na znaczącą poprawę jakości życia. Pomimo aktywności ośrodków transplantacyjnych w Polsce wykonywane jest zaledwie około 1500 przeszczepień narządów rocznie, podczas gdy w najaktywniejszych w transplantologii krajach liczba ta jest dwu a nawet trzykrotnie wyższa, dzięki szerokiej społecznej akceptacji dla tej metody leczenia. 

Zarówno w Polsce, jak i na świecie, narządy do przeszczepienia pozyskuje się głównie od osób zmarłych, u których rozpoznano śmierć mózgu. Ten stan jest nieodwracalny i nie ma żadnych sposobów dalszego leczenia osób ze śmiercią mózgu. W Polsce kryteria i proces rozpoznawania śmierci mózgu bardzo szczegółowo określają przepisy prawa. Są one jednoznaczne i nie pozostawiają żadnego pola do nadużyć czy niepewności. Kryteria medyczne stwierdzania śmierci mózgu w Polsce są ustalone przez grupę autorytetów naukowych i są zgodne z aktualną wiedzą medyczną oraz z wytycznymi gremiów międzynarodowych.  Osoby przedstawiające inne, niezgodne z wiedzą medyczną i przepisami prawnymi poglądy, świadomie wprowadzają w błąd opinię publiczną, szkodząc wprost rodzinom osób zmarłych (u których stwierdzono śmierć mózgu) i pacjentom oczekującym na ratujący życie zabieg przeszczepienia narządu.

Przyczynkiem do prowadzenia tak dalekiej od prawdy i pozbawionej argumentów merytorycznych dyskusji na temat pobierania od osób zmarłych narządów do transplantacji, jest przypadek odstąpienia od leczenia i zgonu polskiego obywatela w Wielkiej Brytanii. Z ogólnodostępnych informacji wynika, że u osoby tej w okresie poprzedzającym zgon nie rozpoznawano śmierci mózgu (na co wskazuje m.in. brak potrzeby stosowania u niego sztucznej wentylacji). Decyzje o zakończeniu leczenia, podjęte na gruncie brytyjskiego prawa, nie mogą wpływać na postrzeganie odrębnych działań (w tym w Polsce), mających na celu stwierdzanie śmierci mózgu i dopiero wówczas pobrania od zmarłego narządów do przeszczepienia.

Uważamy za niedopuszczalne, aby tak ważny i jasno określony przepisami prawa proces, jak rozpoznawanie śmierci mózgu, był przedmiotem publicznej dyskusji pozbawionej merytorycznej wiedzy i udziału autorytetów. W związku z tym apelujemy do wszystkich mediów o rzetelny przekaz informacji w tych niezwykle wrażliwych społecznie kwestiach i niepublikowanie opinii, wprowadzających w błąd polskie społeczeństwo.

5th International Living Donor Liver Transplantation Congress and 21st postgraduate course of the Belgian section for hepato-biliary and pancreatic surgery: “excellence through versatility” Hotel Le Plaza, Brussels, Belgium October 15-16, 2021
5th International Living Donor Liver Transplantation Congress and 21st postgraduate course of the Belgian section for hepato-biliary and pancreatic surgery: “excellence through versatility”
Hotel Le Plaza, Brussels, Belgium October 15-16, 2021
https://www.ildlt2021.org/

Stanowisko Poltransplantu dotyczące wykorzystania narządów, tkanek i komórek innych niż komórki krwiotwórcze do przeszczepienia w związku z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 (2021.01.15)


Stanowisko Poltransplantu oparte jest na:

 • ­ Doniesieniach epidemiologicznych nt. zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (choroby COVID-19), w tym dotyczących zapobiegania, możliwości leczenia oraz śmiertelności;
 • ­ Publikacjach dotyczących szczepień i szczepionek przeciw COVID-19;
 • ­ Aktach prawnych dotyczących problematyki pandemii koronawirusa SARS-CoV-2;
  ­
 • Tematycznych opracowaniach organizacji związanych z medycyną transplantacyjną;
 • Wiedzy nt. ryzyka przeniesienia zakażenia od dawcy do biorcy przeszczepu i możliwości rozwoju zakażenia u biorcy;
  ­
 • Doświadczeniach dotyczących ryzyka i korzyści leczenia przeszczepieniem, w tym na fakcie, że przeszczepienie narządów w krótszej lub dłuższej perspektywie jest zabiegiem ratującym życie;
  ­
 • Stwierdzeniu, że w przypadku wykorzystania do przeszczepiania narządów, lekarz ma prawo podjąć większe ryzyko, niż w przypadku przeszczepiania tkanek.